Zakres usług

Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

Prawo Karne i Wykroczeń

obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym w sprawach karnych, sprawach karno-skarbowych i w sprawach o wykroczenia, obrona w postępowaniu w sprawach nieletnich, występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego w w/w sprawach

Prawo Cywilne

Prawo własności czyli m.in. służebność drogi koniecznej/gruntowa; zasiedzenie nieruchomości; rozgraniczenia; zniesienie współwłasności; ochrona własności; ochrona naruszonego posiadania; i inne, Prawo zobowiązań czyli. m.in. roszczenia wynikające z umów; odszkodowania; zadośćuczynienia; ubezpieczenia; i inne Prawo spadkowe czyli m.in. dziedziczenie ustawowe/testamentowe; przyjęcie i odrzucenie spadku; zachowek; wspólność majątku spadkowego; dział spadku i inne

Prawo Rodzinne

sprawy o rozwód; separacje; unieważnienie małżeństwa; podział majątku; rozdzielność majątkowa; ustalenie ojcostwa; alimenty; sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej; kontakty z dzieckiem; ubezwłasnowolnienie; i inne

Prawo Administracyjne

występowanie przed organami administracji publicznej, reprezentacja w sprawach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

O kancelarii

O kancelarii

Kancelaria Adwokacka Łukasza Warasa świadczy usługi zarówno dla osób fizycznych – klientów indywidualnych, jak i osób prawnych-spółek prawa handlowego. Adwokat zajmujący się Państwa sprawą, za każdym razem dołoży wszelkich starań, aby sprostać Państwa oczekiwaniom.

Adwokat ŁUKASZ WARAS

Ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Prawo, broniąc pracę magisterską, pod tytułem "Przestępstwa Rozbójnicze w Polskim Prawie Karnym" napisaną pod kierunkiem naukowym dr hab Zbigniewa Ćwiąkalskiego w Katedrze Prawa Karnego. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku odbył aplikację adwokacką prowadzoną przez Krakowską Izbę Adwokacką, zakończoną egzaminem adwokackim i uzyskaniem wpisu na listę adwokatów.